Reglament d’aparells a pressió

L’informem que han passat 3 anys des de l’aplicació del nou Reglament d’aparells a pressió (vigent des de 2.009). El Reglament estableix realitzar unes proves periòdiques, cada 3 o 4 anys, a partir de l’aplicació del nou Reglament. Això vol dir que les revisions s’han de fer abans del mes d’agost del 2012 o del 2013 segons la categoria de l’aparell.

En els aparells i instal·lacions d’aire comprimit (compressors, filtres, dipòsits ...) Aison Equipment, S.L. li ofereix el servei de personal especialitzat, que revisarà les seves instal·lacions i l’informarà sobre les actuacions que cal fer per tenir al dia les legalitzacions dels aparells.

NormativaReglamentd'aparellsa pressió.